tarief

lesprijs per 1 augustus 2021-2022

een les van 30 minuten kost € 22,38

-gemiddeld zijn er 40 muzieklessen per schooljaar.
-het lesgeld wordt betaald in vier termijnen.

30 minuten wekelijks is €223,89 per kwartaal is €895,56 per jaar

-voor andere lestijden en -frequenties zijn er verschillende tarieven.
-voor elk termijn ontvangt u een aparte nota.

de vakanties van het basisonderwijs worden aangehouden

-vanaf 6 jaar kan iedereen beginnen met muzieklessen.
-er wordt individueel lesgegeven.
-begint u voor het eerst met muzieklessen dan is een half uur per week genoeg.
-lessen kunnen, zo mogelijk, worden ingehaald.