Tarief

lesprijs per 1 augustus 2020-2021

een les van 30 minuten kost € 22,38
• gemiddeld zijn er 40 muzieklessen per schooljaar.
• het lesgeld wordt betaald in vier termijnen.

30 minuten wekelijks is € 223,89 per kwartaal / € 895,56 per jaar.
• voor andere lestijden en -frequenties zijn er verschillende tarieven.
• voor elk termijn ontvangt u een aparte nota.

de vakanties van het basisonderwijs worden aangehouden
• vanaf 6 jaar kan iedereen beginnen met muzieklessen.
• er wordt individueel lesgegeven.
• als u voor het eerst met muzieklessen begint is een half uur les per week genoeg.
• lessen kunnen – zo mogelijk – worden ingehaald.